huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Szigetközi Természetvédelmi Egyesület

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület 2006-os megalakulásával létrejött a térség egyik legfontosabb civil szervezete.

Célunk, hogy a Szigetköz természetvédelme megoldódjon. Tudjuk, hogy az azonos ügyért küzdők erői csak összefogottan lehet hatékony a célok előmozdításáért. Felvállaltuk a szigetközi természetvédelmi és környezetvédelmi feladatok egységes érdekképviseletét. Ennek érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk helyi környezetvédő szervezetekkel. A közös fellépés kezdeményezését támogatták a partner egyesületek, kifelé így egységes képet tudunk mutatni ezen a területen.

Az összefogás fő célja a Szigetközi Natur és később Nemzeti Park létrehozása. A cél érdekében a területen a fenntartható természetvédelem megvalósításáért dolgozunk. A célt több részprogram keretében szeretnék elérni.

A Nemzeti Park megvalósíthatósági tanulmányterve jelenti ennek a programnak az alapját.

A jelenleg futó legnagyobb program a szigetközi és a dunai mellékágrendszer rehabilitációjának támogatása. A koncepció kialakításához részt veszünk a társadalmi igények felmérésében. A munka keretében tagjaink megkérdezik az önkormányzatokat az egyes változatokról, továbbá a társadalmi szervezeteket és véleményformálókat. Az egységes koncepció kialakítását azért tartjuk fontosnak, mert előnyös lesz a pályázati elbírálásokban, és megadja a térség fejlesztésének átgondolt alapját.

Sziget-közösen

Ehhez illeszkedve készítjük a Szigetköz idegenforgalmi koncepcióját, amely alapvetően az ökoturizmusra épülve a néprajzi hagyományok fenntartását célozza.

Kiemelt programunk a VIZA 2020. A program a hosszan vándorló viza halról kapta nevét, s célja éppen a halak és más vízi élőlények vándorlásának megkönnyítése, élőhelyeinek bővítése – a folyók hosszirányú átjárhatóságának megteremtése.

Az egyesület felvette feladatainak sorába a Lajta vidék természetvédelmi rehabilitációját is. Ennek keretében a természetvédelmi értékek megmentésének szándéka mellett foglalkozunk Mosonmagyaróvár árvízvédelmével illetve vízi turizmus lehetőségeinek kialakításával a Lajtán.

Az egyesület első akcióprogramja a felső szigetközi falvakban és Mosonmagyaróvár vízhez kötődő parkjaiban – a Wittmann parkban és a Rudolf ligetben - végzett szemétgyűjtési akció volt 2007-ben. Ennek célja elsősorban a Víz Világnapjához kötődve a külterületeken elhelyezett illegális hulladékdepók eltávolítása volt.