huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Települések

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyú-ló Együttműködési Program 2007-2013 / Program cezhraničnej spolupráce Mad’arská republika-Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK 2008/01/ 2.2.1) keretében sikeresen pá-lyázott „Felső-szigetközi települések és Somorja közös hulladékmentesítése” című pályázatá-val.
Az egy évig tartó munkánkról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt és az érintett tele-pülések lakóit. Az első lépésben fel kell derítenünk településének közigazgatási területén, ezen belül utak mentén, erdősávokban, vízparton és egyéb helyeken olyan helyszíneket, ahol elhagyott, elszórt hulladék található. Ezt követően felmérjük az ott található hulladék mennyi-ségét, regisztráljuk a pontos helyszínt. Következő lépésként gondoskodni fogunk a hulladék szakmai elvárásoknak megfelelő ártalmatlanításáról. Ezen munkafázisok közben, a lakosság környezettudatosságának, környezetvédelemmel kapcsolatos gondolkodásmódjának pozitív irányú fejlesztésén foguk dolgozni, szakmai tájékoztatók, előadások, road-showk keretében.
Kérjük, támogassa munkánkat!


Mosonmagyaróvár, 2009. szeptember 20.

Tisztelettel:


dr. Tóásó Gyula
SZITE elnök

Levélcím: 9201 Mosonmagyaróvár Pf. 110
Székhely: 9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/A
www. szite.hu Telefon: +36 20 5800 110 Fax: +36 96 566 653
Számlaszám: 10918001-00000029-18610001
Adószám: 18984420-1-08


                                                           HUSK1-ben résztvevő települések

Településnév
Polgármester
E-mail cím
Ásványráró
Böősy Imre
Bezenye
Kammerhoffer Róbert
Dunakiliti
Szokoli Sándor
Feketeerdő
Novák András
Dunasziget
Tóth István
Halászi-Arak
Majthényi Tamás
Püski
Zsoldos Ferenc
Kisbodak
Ekker Károly
Rajka
Bazsó Lajos
Lipót
Tóth Péter
Hédervár
Juhász József
Darnózseli
Fazekas Zoltán
Kimle-Novákpuszta
Balsay Zsuzsanna
Károlyháza
Szép Károly
Máriakálnok
Széles Sándor
Mecsér
Csaplár Zoltán
Dunaremete
Marovics Géza
Mosonmagyaróvár
Szabó Miklós
szabo.miklos@mosonmagyarovar.hu