huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

SzCsNP megvalósíthatósági tanulmány

 A feladat első része a szigetközi fejlesztést meghatározó tényezőcsoportok helyzetének részletes és összefoglaló (swot analízis) elemzése volt a konfliktusok és a problémák feltárásával. A vizsgálandó tényezőcsoportok és azokon belül azok a részfejezetek, amelyek a tanulmány céljának megvalósításához közvetlenül köthetők:

Természetvédelem
 • A terület flórája és faunája
 • Kiemelten védett fajok
 • Védett tájképi értékek (természeti képződmények, kultúrtörténeti értékek)
 • A természetvédelem jelenlegi helyzete szerkezete
 • Az ökológiai hálózat kialakítása
 • Szlovákia és Magyarország ökológiai hálózatának összekötési lehetőségei
 • A hálózatra épülő védelmi zonáció kialakítása
 • A magasabb szintű természetvédelem megszervezése, infrastruktúrája
 • A természetvédelmi célok érvényesítése az egyes gazdasági ágazatokban
 • Helyi kutatóbázis kialakítása

Vízgazdálkodás
 • A szigetközi vízrendszer jelenlegi helyzete
 • A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építéséből kialakult állapot
 • Ár- és belvízvédelem, aszálykár és vízminőségi kárelhárítás
 • Vízpótló rendszerek
 • Talajvízállapotok, ivóvízbázisok
 • A vízgazdálkodási célkitűzések vizsgálata a területen úgy, mint az átjárhatóság növelése, vízrendszerek kapcsolatának bővítése, változatos vizes élőhelyek kialakítása, vízszállító képesség biztosítása, elárasztások biztosítása
 • A célkitűzések megvalósíthatóságának vizsgálata a főmederben, a hullámtéri és mentett oldali mellékágrendszerekben

Környezetvédelem
 • Vízminőségi jellemzők
 • Hulladékgazdálkodás
 • A vízminőség további javításának lehetőségei
 • A hulladék kezelésének lehetőségei a védett területeken

Mezőgazdaság
 • A növénytermesztés jelenlegi helyzete
 • Az állattenyésztés jelenlegi helyzete
 • Kertészet és biogazdálkodás jelenlegi helyzete
 • A mezőgazdasági piac jellemzői
 • A növénytermesztés és az állattenyésztés fejlseztési lehetőségei
 • Az alkalmazható támogatási rendszerek feltárása
 • Kertészet és biogazdálkodás elterjesztése, kiemelt támogatásának lehetőségei
 • A piaci feltételek javításának lehetőségei

Erdőgazdaság
 • A szigetközi őshonos erdők kialakulása
 • A jelenlegi erdőgazdálkodás bemutatása
 • A feldolgozás, értékesítés lehetőségei
 • A természetvédelmi célú erdők kialakításának lehetőségei
 • Közjóléti, turisztikai célt szolgáló erdők kialakításának lehetőségei
 • A kompenzációs feltételek biztosítása a gazdasági célú erdők növelésével
 • Egyéb kompenzációs lehetőségek vizsgálata

Hal- és vadgazdálkodás
 • Az őshonos halállomány jellemzői
 • A jelenlegi halszerkezet és annak változásai
 • Az egyes vízterületek és azok halgazdálkodásának jellemzői
 • A vadgazdálkodás jelenlegi helyzete
 • A természetvédelmi célú és kezelésű halgazdálkodás feltételeinek vizsgálata
 • A természetvédelmi cél érvényesítése a vadgazdálkodásban
Víziközlekedés

 • A víziközlekedés problémáinak feltárása a különböző jellegű vízrendszerekben (Duna, mellékágrendszer, belvízcsatornák, Mosoni-Duna, stb.)
 • A víziközlekedés lehetséges fejlesztéseinek meghatározása, rekreációs és gazdasági céllal
Idegenforgalom

 • A vízi-, kerékpáros-, gyalogos-, lovas-, falusi-, horgász-, vadász-, és konferencia-turizmus helyzetének elemzése a Szigetközben.
 • A szlovák magyar kapcsolódások feltárása
 • A vízi-, kerékpáros-, gyalogos-, lovas-, falusi-, horgász-, vadász-, és konferencia-turizmus fejlesztési lehetőségei, feltételrendszerük javítása
 • Felügyeleti szerv és minősítési rendszer kialakítása
 • Szlovákia és Magyarország turisztikai hálózatának összekötési lehetőségei

Kultúra

 • A néprjazi hagyományok feltárása
 • Kultúrtörténeti értékek feltárása
 • A néprajzi és kultúrtörténeti értékek finanszírozásának integrálása az idegenforgalmi célterületekbe

Önkormányzatok

 • Intézményi háttér feltárása
 • Az önkormányzatok bevételeinek jellemzői a jelenlegi struktúrában
 • Az önkormányzatok és a térségfejlesztési társaságok munkájának összehangolása
 • Egységes területkezelő bizottság létrehozásának feltételei

Finanszírozás
A feladat része volt, hogy a javasolt fejlesztési tervek megvalósításának pénzügyi feltételeit elemzze, arra készítsen finanszírozási tervet az alábbi források vizsgálatával:

 • Nemzetközi pályázatok
 • Országos pályázatok
 • Regionális támogatás
 • Önkormányzati támogatások
 • Vállalkozói támogatások
 • Központi költségvetés