huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Felmérés

A HU-SK 2008/01-139 számú projekt keretében végzett elszórt, elhagyott hulladékok felmérésének eredményei

A felmérést tizenkilenc település közigazgatási területén történt. Összesen negyvenhét hely került azonosításra. Az elszórt, elhagyott hulladék mennyisége a felmérés eredményeképpen 11 560 m3-nek adódott. Általános tapasztalat az elszórt, elhagyott hulladékok helyszíneinek elhelyezkedéséről:
 • kavics és homokbányák elhagyott területei, melyekre régóta nagyobb mennyiségű hulladékot helyeztek el
 • települések közötti földutak környezete
 • vizes élőhelyek közvetlen környezete
 • településszéli elhagyott területek
 • erdősávok a közutak közelében
A felderített helyszínek jelentős része védett területen, Natura 2000 területen, vizes élőhelyeken, illetve ezek közelében helyezkedik el, ezért ajánlott a hulladékot a vegetációs idő és a madarak fészkelése előtt elvégezni. A tapasztalatok szerint a hulladéklerakás jellemzően olyan területeken történik, ahol a lerakás után feltűnés nélkül vagy más útvonalon lehet távozni. Szükséges a későbbi hulladéklerakás megakadályozása érdekében, hogy a hulladékok szakszerű elszállítása és ártalmatlanítása után az érintett önkormányzatok a további lerakás megelőzése érdekében intézkedéseket tegyenek.

Ezek a következők lehetnek:
 • az erdősávok érintett területein az aljnövényzet eltávolítása, „búvóhelyek”megszüntetése
 • az eddig használatos lerakóhelyek megközelítésének akadályozása sorompóval vagy árkolással
 • fokozott felügyelet, az érintett területek megfigyelése
 • a lerakott hulladékok forrásának azonosítása, szigorú szankciók alkalmazása a szabálysértőkkel szemben
 • a településenként nagy mennyiségben keletkező zöld hulladék összegyűjtését, hasznosítását
 • meg kell szervezni