huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

A projekt tárgya

Felső-szigetközi települések és Somorja közös hulladékmentesítése
Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorin
(HU-SK 2008/01/2.2.1.-139)


Szigetköz és Csallóköz a Duna hordalékkúpján kialakult természeti egységek, melyeket mint természetes határt a Duna vize köt össze. Mindkét terület az adott ország gazdaságilag legfejlettebb térsége közé tartozik. Fontos közlekedési utak találkoznak itt és turisztikailag is frekventált helyen fekszenek („hármashatár” mentén). E két, jó természeti adottságokkal, védett természeti értékekkel rendelkező terület érzékeny vízbázison fekszik, így a természeti értékek, erőforrások, környezeti elemek védelme érdekében fokozottan kell törekednünk a környezetszennyezés megelőzésére, illetve csökkentésére; a hulladékmentesítésre, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, hulladék képződés megelőzésére.
Minden érintett település környezetvédelmi programjában és hulladékgazdálkodási tervében a fent említett problémák és megoldási javaslatok hangsúlyosan megjelennek. A Mosonmagyaróvári Többcélú kistérségi Társulás ez évben levélben fordult a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához (pályázathoz mellékelve) azzal a céllal, az országszerte egyre szaporodó illegális hulladéklerakások megelőzése, megakadályozása, a jogszabályi háttér és a hatósági munka biztosítása, valamint a megfelelő hulladékkezelés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, mivel a jelenlegi helyzet nem tartható.
Sajnos a megfelelő hulladékkezelés feltételei még nem adottak teljes egészében a projekttel érintett településeken, noha működik a heti egyszer szokásos hulladékgyűjtés és néhány esetben szelektív gyűjtés is. A problémát a fenti gyűjtést meghaladó mennyiségű és összetételű hulladék keletkezése és elhelyezése okozza. Ebből következően a hulladék gyakran kikerül a település határába, erdőkbe, utak szélére, ahol nincs műszaki védelem, ezért szennyezi a környezetet (elsősorban a talajt, talajvizet, felszíni vizeket) rontja a látképet, károsítja a természetet.
Az Önkormányzatoknak nincs elég pénzügyi forrása az elszórt, elhagyott hulladékok összeszedésére, ártalmatlanítására, ezért van szükség támogatásra, pályázatokra, a civil szervezetekkel való együttműködésre, akik segítik munkájukat az illegális lerakók felmérése, hatósági intézkedések elindítása, szemléletformálás területén. Azonban nem elég egyszer elhordani a szemetet egy adott területről, a további lerakásokat is meg kell előzni. Ehhez szükséges a lakosság, a hulladéktermelők felvilágosítása, környezeti tudat formálása, jogkövető magatartásra ösztönzése. E munkát korán kell kezdeni, már az óvodás korban.
A projekt tárgya fentiek alapján az elszórt szemét, az elhagyott hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása, a természeti értékek megismerése és védelme, a környezetszennyezés csökkentése illetve megelőzése a pályázatban résztvevő tizenkilenc település közigazgatási területén belül, érintve ezzel erdőket, folyópartot, egyéb vízparti területeket, utak-szántóterületek szélét.
Jövőnk csak akkor lesz biztosítható, ha kevesebb szemetet termelünk, azt megfelelően kezeljük, nem szennyezzük vele környezetünket, újrahasznosítjuk, ezáltal takarékoskodunk a természeti erőforrásokkal, javítjuk létfeltételeinket. A projekt tartalma nagyon időszerű, sürgős beavatkozást kíván. Ehhez kérjük a támogatást mindenkitől Szigetközben és Csallóközben.
A pályázat megvalósítása mindkét pályázó fél, partner összefogásával nagymértékben hozzájárul a határon átnyúló természet és környezetvédelmi célok, feladatok megvalósításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez.

A teljes projekt összeg: 372 980 EUR, ebből az EU-s támogatás 302 836,26 EUR, a hazai támogatás 51 494,74 EUR.


A projekt érintett települései:


Magyarországon: Mosonmagyaróvár, Rajka, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi-Arak, Püski, Kisbodak, Lipót, Dunaremete, Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, Kimle-Novákpuszta, Károlyháza, Máriakálnok és Mecsér. Szlovákiában: Somorja (Šamorin).

Mindkét oldalon sor kerül az érintett települések határában található hulladéklerakók eltávolítására. Előzetes becslés alapján Felső-Szigetközben 11 560 m3, Somorján (Šamorin) 2000 m3 mennyiségben létezik elszórt, elhagyott hulladék. A lakossági tudatformáló és a lakosságot aktivizáló programok közösek lesznek (kétnyelvű kiadvány, közös konferencia, közös ifjúsági tábor).

Projektmenedzser: dr. Tóásó Gyula
Projekt koordinátor: Németh Andrea
Szakértő: Laczi Zsolt
Projekt asszisztens: Gáspár Emma
Külföldi partner képviselője: Domsitz Károly
Kapcsolattartó: Henrieta Kóšová

2009. szeptember 25.