huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Célok és feladatok

1./ Az Egyesület adatai:

Neve: Szigetközi Természetvédelmi Egyesület
Székhelye: 9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/A
Működési területe: Magyarország
Alapítás éve: 2006
Az Egyesület jogállása: önálló jogi személyiségű közhasznú civil szervezet
A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban Egyesület) megalakítását elhatározó magánszemélyek és társulások önkéntesen létrehozott társadalmi szervezete.


2./ Az Egyesület célja

 • A Szigetköz és a Lajta vidék természeti és környezeti értékeinek védelme, biológiai sokféleségének, fenntartható fejlődésének, a terület magasabb szintű védettségének elősegítése, fenntartása.
 • A leromlott állapotú természeti területek rehabilitációjának elősegítése.
 • A földtulajdonosokkal, haszonbérlőkkel való együttműködés elősegítése, a természetbarát gazdálkodók, vállalkozók pályázatainak és termékeinek támogatása.
 • A környezettudatos oktatás támogatása.
 • A minőségi, természetkímélő ökoturizmus szervezése, fejlesztése, támogatása.
 • A néphagyományokhoz köthető kulturális értékek fennmaradásának támogatása.


3./ Az Egyesület feladatai

 • A természetvédelemre vonatkozó törvények és egyéb rendelkezések betartásának figyelemmel kísérése és a törvényes rendelkezések érvényesítése.
 • A működési területre készülő, a természeti értékek védelmét érintő tervek véleményezése, értékelése.
 • A célok megvalósítását elősegítő pályázatok figyelemmel kísérése, kiközvetítése, megpályázása.
 • Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal, gazdálkodókkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, kutatókkal, oktatási intézményekkel.
 • Országos, regionális, megyei érdekképviseleti szervezetekben való részvétel és itt a terület természetvédelmi érdekeinek képviselete.
 • Tagjai sorába gyűjteni mindazokat, akik a Szigetköz és Lajta vidék élő és élettelen környezetének védelme érdekében tenni szeretnének

SzITE