huszonhetedikhuszonnyolcadikhuszonharmadikhuszonnegyedikhuszonötödikhuszonhatodikhuszonegyedikhuszonkettediktizenhetediktizennyolcadik

Duna elterelés 25. évforduló

2017. november 10.
Feladó: Péteri László
Címzett: Szabó Gábor

Szabó Gábor: Huszonöt éve terelték el a Dunát!

Gratulálunk Szabó Gábor környezetvédelmi újságírónak a cikkéhez!

Zöld utat a "Kék Gazdaságnak"! Leplezzük le az "ál-környezetvédőket"!

Kedves Gábor!
Gratulálok a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel és a Hágai-perrel kapcsolatos - önkritikus és kritikus! - közelmúltban megjelent alábbi írásaidhoz!
Ugyanakkor 25 év elteltével is érdekes, hogy  vannak, akik - az időközben bekövetkezett tények ellenére - még mindig a régi, lejárt, az élet által többszörösen megcáfolt szövegekkel támadnak Téged is, akit "környezetvédelmi újságírónak" tartottak, mindaddig, amíg véleményed egyezett, az övékkel.

Jakus György az Éduvizig volt vezetője

Jakus György az Éduvizig volt vezetője


Ilka Alfréd (SK) a Bősi Vízerőmű igazgatója

Ilka Alfréd (SK) a Bősi Vízerőmű igazgatója

De amíg Te - elismerésre méltó módon - meghajoltál az általad személyesen is megismert objektív tények előtt (lásd: Jakus György Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt vezetőjével, valamint Ilka Alfréddal, a Bősi Vízerőmű igazgatójával készített interjúid, és helyszíni szemlék stb.), addig ők behunyt szemmel és befogott fülekkel, változatlanul "csőlátásban és víziszonyban szenvedve" ("Minden szabadon folyjék!?") és saját, személyes presztizsük védelmében, felelősségre vonásuk elől menekülve, görcsösen ragaszkodnak jelenleg is a korábban hangoztatott féligazságaikhoz, hazugságaikhoz. A "séma"-szövegük mindig a Duna 1992.09.25-ei, egyoldalú, csehszlovák részről történő elterelésével kezdődik; az előzmények és a későbbi "minél rosszabb, annál jobb" magyar környezetvédelmi szemlélet, és a - Magyarországot 7:1 arányban elmarasztaló - Hágai ítélet objektív bemutatása nélkül.


Németh Miklós miniszterelnök

Németh Miklós miniszterelnök


Antall József miniszterelnök

Antall József miniszterelnök

Németh Miklós és Antall József tényleges, és alapvetően eltérő szerepe és felelőssége - az időközben előkerült, korábban titkos dokumentumok nyilvánosságra hozása ellenére - objektív módon a mai napig nem tisztázódott. (lásd: Oplatka András, Németh Miklós, Horváth István, "Mert ez az ország érdeke", "Egy döntés története", "Az elszalasztott lehetőség", "A magyar-német játszma" stb.)

Oplatka András: Egy döntés története c. könyvbemutató, 1989.09.11.

Oplatka András: Egy döntés története c. könyvbemutató, 1989.09.11.


Németh Miklós miniszterelnök személyes kérdésemre válaszolva, a Közép-Európai Klub Pannónia 2009.12.15-ei Törzsasztal díszvendégeként közölte, hogy a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel kapcsolatos beruházást csak "felfüggesztette", annak érdekében, hogy időt nyerjen, ill. adjon a szakembereknek - az MTA és a szakértők egymásnak is ellentmondó, használhatatlan szakvéleményei miatt - egy akkor még hivatalosan, jogilag  nem szabályozott, de a környezetvédők által követelt, "környezeti hatástanulmány" elkészítéséhez. (lásd: http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=277).

Később, a Nagymarosi Vízlépcső és a Dunakiliti duzzasztó leállítására az Országgyűlés - környezetvédők nyomásra hozott - határozata alapján került sor.

Az államközi szerződés magyar részről történő, szakmailag teljesen indokolatlan, egyoldalú felbontására már a rendszerváltás után, Antall József miniszter-elnöksége, és Mádl Ferenc minisztersége - de alapvetően Király Miklós titkár és Hajósy Adrienn titkársági munkatárs, cikkedben is említett, eléggé el nem ítélhető, erkölcstelen és káros tevékenysége - idején került sor.

Bárcsak egyre többen mernék felvállalni korábbi tévedéseiket, amelyeket részben a külföldi-, részben a külföldiek (Lipták Béla/USA, WWF-A stb.)  és a hazai kormányok által is támogatott (?!) hazai radikális "ál-környezetvédő" szervezetek - elsősorban politikai érdekből - okoztak, a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer elleni tüntetéseket "Trójai Faló"-ként felhasználva, az 1989/90 években, a kommunista egypárt-rendszer (értsd: Trója!) "szétverése" érdekében.
Ezek a civilnek álcázott, radikális "ál-környezetvédő" szervezetek vezető képviselőinek nem volt elég 25 év, hogy rájöjjenek arra, hogy időközben "Trója" elesett, akkor minek a "Faló"? (A Dunában azóta - a rossz nyelvek szerint - víz helyett, csak politika folyik. Lásd: árvíz-, belvíz-, aszály-, jégár elleni védelem, tervszerű vízkészlet-gazdálkodás, vízkormányzás, Szigetköz vízpótlása, mezőgazdasági öntözés, a környezetbarát vízi-közlekedés / szállítás, személy- és teherhajózás, vízi-, vízparti-, kerékpáros-, öko-, természetjáró-, kemping-, vidéki-, falusi-, kulturális-/ örökség-turizmus stb. fejlesztéseinek, ill. a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének és hűtővízigény biztosításának sorozatos megtorpedózása stb.)


Bárdos Deák Péter, Duna Konferencia, 2010.05.15.

Bárdos Deák Péter, Duna Konferencia, 2010.05.15.


Illés Zoltán, Duna Konferencia, 2010.05.15.

Illés Zoltán, Duna Konferencia, 2010.05.15.


Lányi András

Lányi András


Ezt igazolják Hajósy Adrienne (Duna Kör, MTA Szigetközi Munkacsoport, stb.) és Bárdos Deák Péter (Duna Charta) mellékelt írásai, és az államtitkári pozíciójából időközben eltávolított Illés Zoltán "vegy-ész", valamint Lányi András "filozófus" eddigi tevékenysége is. (Lásd: Lányi András nyílt levele, az MTA-KSP: "A megújuló energiák hasznosítása" c. dokumentumból (dr. Büki Gergely - dr. Lovas Rezső akadémikusok) a Nagymarosi, Adonyi-, Fajszi Vízlépcsők megvalósítási javaslatainak "megtorpedózása", és az Új Széchenyi Tervből - sajtóhibára való hivatkozással történő - utólagos kitöröltetése, Római-parti mobilgát elleni, Greenpeace-szel közösen szervezett akciója, ill. Illés Zoltán államtitkári beosztásával visszaélve, a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel visszavonatta a Dunai hajózás fejlesztésére vonatkozóan - EU-támogatással elkészült - kiadott építési- és vízjogi engedélyeket stb.)

http://nepszava.hu/cikk/1143872-a-duna-elteritese | Hajósy Adrienne cikke Népszava
http://greenfo.hu/hirek/2017/10/26/huszonot-eve-tereltek-el-a-dunat | Szabó Gábor cikke Greenfo
http://greenfo.hu/hirek/2017/10/26/a-duna-elteritese | Hajósy Adrienne cikke Greenfo
http://greenfo.hu/hirek/2017/10/30/a-bos-nagymarosi-eromurendszer-ugyeben-1992-ben-csak-rossz-es-meg-rosszabb-kozott-lehetett-valasztani | Bárdos Deák Péter: A bős-nagymarosi erőműrendszer ügyében 1992-ben csak rossz és még rosszabb között lehetett választani


A 25 évvel ezelőtti események közül - az idősebb generáció részére "emlékeztetőül", a fiatalabb, félrevezetett generáció részére, legalább "utólagos tájékoztatásul" - a média által agyonhallgatott tények bemutatására, a hazugságok érzékeltetésére, csak az alábbi 2 rövid videó-dokumentumot mellékeljük:

Vargha János, a Duna kör fő mozgalmára mondta 1992 nyarán: „Azt akarták, hogy Magyarország megijedjen." Nemcsak Hajósy, hanem Vargha is azt állította néhány hónappal Bős üzembe helyezése előtt a „C" variáns nem épül meg”.

0:41 Közzététel: 2008. január 9. realzoldek



Hajósy Adrienne nyilatkozatát, Paulus Alajos Balázs Béla díjas filmrendező „Megérett az idő a döntésre" című dokumentum filmjéből vettük át. Hajósy 1992 nyarán tett nyilatkozatához a reális zöldek csupán annyit tesznek hozzá, hogy megérett az idő Hajósy eltávolításához a Magyar Tudományos Akadémia Szigetközi Munkabizottságából.

2:10 Közzététel: 2008. január 8. realzoldek



A fentieket ajánljuk a politikai döntéshozók és döntés-előkészítők figyelmébe is, és csak remélni tudjuk az ország, a nemzet, a Kárpát-medencei magyarság, és a Duna-/ Tisza-/ Dráva mentén élők élet- és vagyonbiztonsága érdekében, hogy ők is rájönnek ugyanarra az igazságra, amelyre Te már rájöttél, és meg is merted írni!

Érdemes még felfigyelni arra is, amíg nem késő, hogy szinte minden értelmes és szükséges, stratégiai jelentőségű fejlesztést szinte ugyanazok a fővárosi, radikális, ál-környezetvédők által szervezett és fellázított csoportok próbálnak megakadályozni, legyen szó a Dunáról, a Dráváról, Bős-Nagymarosról, Szigetközről, Római-partról, a mobilgátról, vagy Paksról!


Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának Dunakilitin tartott kihelyezett ülése, 2012.10.09.

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának Dunakilitin tartott kihelyezett ülése, 2012.10.09.


Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának Dunakilitin tartott kihelyezett ülése, 2012.10.09.

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának Dunakilitin tartott kihelyezett ülése, 2012.10.09.


Dr. Nagy István átadja Navracsics Tibornak a szigetköziek petícióját, Kisalföld 2012.10.24.

Dr. Nagy István átadja Navracsics Tibornak a szigetköziek petícióját, Kisalföld 2012.10.24.


Eddig szinte csak a Szigetköziek jöttek rá erre - párthovatartozástól függetlenül! - a Szigetköz vízpótlása kapcsán szervezett, és eredményes országos népszavazás kapcsán, különös tekintettel - az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága 2012.10.09-ei, Dunakilitin tartott kihelyezett üléséről, szabályszerű meghívás ellenére távol-maradó, az értelmes szakmai párbeszéd és vita elől megfutamodó - a Duna Charta által, és szégyen szemre az MTA épületében tartott "ellen-konferencia" megszervezésére, valamint a Duna Kör, és Illés Zoltán minősíthetetlen állásfoglalásaira és nyilatkozataira stb.

Az Országgyűlés ffb elnöke a greenfo-nak, helyreigazítás, 2012.10.15.          OGY-ülések napirend: Szigetköz határozathozatal (22 oldal), 2012.12.11.



Szigetközi polgarmesterek a fővárosi zöldek- és dunachartások elleni tiltakozása, 2008.10.30.

Szigetközi polgarmesterek a fővárosi zöldek- és dunachartások elleni tiltakozása, 2008.10.30.

A Szigetközi polgármesterek tiltakozásukat - a "fővárosi környezetvédők" (?) ellen - a fehér pólójuk hátoldalán szereplő feliratokkal fejezték ki.
De úgy látszik, ők nem tudnak, vagy nem akarnak olvasni, és/vagy érteni a szép szóból!


Baráti üdvözlettel:
--
Péteri László
aranydiplomás építészmérnök, egyetemi tanársegéd, ny. min. vezető főtanácsos,
az OIH Országos Idegenforgalmi Hivatal v. főmérnöke, belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő

Utóirat:
A fenti tárgyra vonatkozó, HVG 2017.10.26-i számában megjelent cikkedet, ill. Jakus György barátommal készített interjúd teljes szövegét küldd el, ill. juttasd el hozzám, annak érdekében hogy Jakus György v. ÉDUVÍZIG igazgató, a Magyar-Csehszlovák tárgyaló delegáció akkori tagjának, a tényleges magyar érdekek képviseletéért - legalább utólag - erkölcsi elégtételt szolgáltathassunk, addig is, amíg ez és a teljes-körű rehabilitációja a kormányzat részéről is megtörténik!